Zapraszamy serdecznie na spotkanie z przedstawicielami dziesięciu chińskich uczelni w Warszawie!

Data: 20.05.2016(piątek

Czas trwania: 9:30-12:30

Miejsce: JM Hotel Warszawa, Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Przebieg:

09:00-10:00 Rejestracja gości, przerwa kawowa

10:00-10:05 Powitanie gości

10:05-10:10 Przemówienia ze strony polskiej

10:10-10:15 Przemówienia delegacji chińskiej

10:15-10:20 Wymiana podarunków

10:20-10:25 Wspólne zdjęcie uczestników targów

10:25-12:30 Targi edukacyjne