波中友好协会 科沙林

Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Chińskiej Oddział Koszalin

Motto naszego Oddziału:

海内存知己 天涯若比邻

Jeżeli między morzami jest ktoś bliski - kto o nas wie i pamięta, to jakby krańce świata znalazły się obok siebie.

Koszaliński Oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej posiada długą ponad 30–letnią historię. Działalność Towarzystwa, które powstało na naszym terenie z inicjatywy Koszalińskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego miała miejsce już w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku (1950-1960). Niestety z przyczyn politycznych ( okres Rewolucji Kulturalnej w Chinach) - jego działalność została zamrożona.

Dnia 15.02.1985 roku z inicjatywy Barbary Przywary (aktualnie Barbary Li) oraz grupy entuzjastów Chin z Koszalina - Oddział nasz reaktywował swoją działalność i działa aktywnie do dnia dzisiejszego. Przez cały czas utrzymywaliśmy i nadal utrzymujemy bliskie kontakty z Konsulatem Generalnym CHRL w Gdańsku oraz Wydziałem Kultury Ambasady CHRL w Warszawie od których od początku działalności otrzymujemy duże wsparcie - szczególnie w postaci materiałów informacyjnych o Chinach (filmy kinowe i materiały DVD), pięknych albumów, książek , w tym do nauki języka chińskiego. Często udostępniano nam eksponaty na wystawy w postaci wyrobów rzemiosła artystycznego, fotografii, rysunków wykonywanych przez dzieci chińskie.

Organizowane były liczne prelekcje o Chinach, kurs gimnastyki Qigong, pokazy Gong-fu. W programach lokalnej stacji TV i stacji Radia Koszalin, ukazywały się reportaże oraz audycje na temat naszej działalności, a w prasie publikacje prasowe.

Przy współudziale Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Rolniczych w marcu 1992r odbyła się impreza p.t.”Chiny w muzyce i poezji”.

Koszalin odwiedzali i odwiedzają liczni goście z Chin. Dnia 20.09.1990r zaszczyciła nas swą wizytą delegacja , której przewodził odwiedzający Polskę Wiceprzewodniczący Ludowego Towarzystwa Przyjaźni Chin z Narodami – wicemer Pekinu – Pan Chen Haosu, syn marszałka Chen Yi. Spotkaliśmy się także z innymi członkami Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Chin z Narodami : Panami -Chen Dong, Wang Jinhao, Chen Jianmin, Ping Jing.

Odwiedzali nas pracownicy Ambasady CHRL :

 • I Sekretarz - Pani Zhu Weizhen,

  Radca Ambasady Pan Liang Quanbing wraz z małżonką Panią Yao Manhua, którzy uczestniczyli we wspomnianym wyżej występie muzyczno- recytatorskim uczniów szkół średnich poświęconym muzyce i poezji chińskiej.

 • konsulowie z Konsulatu Generalnego w Gdańsku: m.innymi Panowie - Chen

  Shize, Qin Zhongxin,

 • korespondenci Agencji Xinhua : Pan Wen Youren wraz z małżonką Panią Shan Xi oraz Pan Wang Jin,

 • znani wybitni pisarze i tłumacze literatury polskiej : Panowie Zhang Zhenhui, Lin Hongliang, Liu Banyi, Pani Yi Lijun,

 • profesorowie języka chińśkiego : profesor Wang Hengxuan, Pani He Baiqian, profesor Han Hanxiong, Zhang Hongnai – profesor Akademii Rolniczej,

 • przedstawicielka Departamentu Współpracy z Zagranicą w Pekinie – Pani Yan Na.

   

Gościła w Koszalinie delegacja Chińskiej Akademii Filmowej z Pekinu : Dziekan Wydziału Reżyserskiego - reżyser Pan Zheng Dongtian, Dziekan Wydziału Operatorskiego - Pan Zheng Guoen (mentor znanego reżysera Zhang Yimou) oraz absolwent Akademii, reżyser - Pan Han Gang,

Była też w Koszalinie olimpijska drużyna koszykarska z Chin – z trenerem

Panem Qian Chenghai i czołowym zawodnikiem Guan Luming , pełniący obecnie wysoką funkcję we władzach krajowych koszykówki.

Gościli chińscy studenci studiujący w Polsce –z Przewodniczącym organizacji studenckiej Panem He Jinsheng i wielu innych przyjaciół.

Wspomniane imprezy i spotkania odbywały się i odbywają nadal pomimo trudności finansowych i lokalowych. Utrzymujemy się ze skromnych składek

wpłacanych dobrowolnie do kasy w zależności od sytuacji finansowej naszych członków. Na imprezy przychodzą nie tylko członkowie Towarzystwa, zawsze mile widziani są wszyscy sympatycy Chin, mieszkańcy Koszalina , szczególnie młodzież. Dzięki uprzejmości i poparciu koszalińskich placówek kulturalnych takich jak : Miejski Ośrodek Kultury, Klub MPiK, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - udostępniających nam bezpłatnie swoje lokale i sprzęt – udało nam się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw, z czego się bardzo cieszymy. Ostatnio wszystkie imprezy odbywają się w lokalu Centrali Artystycznej w Koszalinie przy ul.Heleny Modrzejewskiej 30 – dzięki uprzejmości Wiolety Świdroń, jego właścicielki, będącej również członkiem Zarządu naszego Oddziału.

Od 2006 roku miasto Koszalin jest miastem partnerskim FUZHOU prowincji Fujian . Corocznie delegacje Rządu miasta Fuzhou składają wizytę władzom miasta.

W roku 2011 odwiedziła Koszalin delegacja Okręgu Fuzhou - na czele z Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Chin z Narodami Panem Yuan Rongxiang. W roku 2012 -przybyła delegacja z Przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Chin z Narodami na czele - Panem Zhou Hong .

W roku 2013 władze Koszalina oraz nasze Towarzystwo gościło liczną delegację z Panem Fang Qinghai - Przewodniczącym Miejskiego Komitetu Chińskiego Ludowego Zjazdu Polityczno-Doradczego na czele . Jako tłumacz uczestnicząc w spotkaniach chińskich delegacji z władzami miasta – wiele razy miałam przyjemność rozmawiać z gośćmi na temat przyjacielskich kontaktów polsko-chińskich nawiązując do dawnej i obecnej działalności naszego Oddziału TPPCh w Koszalinie. Chińscy goście deklarowali swoje poparcie i pomoc w rozwijaniu kontaktów przyjaźni między Towarzystwem Przyjaźni Chin z Narodami Okręgu Fuzhou i prowincji Fujian i naszym Oddziałem TPPCh w Koszalinie. Utrzymujemy kontakty

i utrzymujemy korespondencję z Biurem do Spraw Współpracy Zagranicznej Rządu Miasta Fuzhou.

Na naszym terenie przebywa coraz więcej obywateli Chin, są to pracownicy firm , studenci, biznesmeni, są obywatele prowadzący działalność gospodarczą, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego regionu i zmniejszania zjawiska bezrobocia poprzez zatrudnianie pracowników polskich w swoich firmach. Coraz więcej polskich przedsiębiorców regionu koszalińskiego podejmuje współpracę z firmami chińskimi w dziedzinie eksportu i importu towarów.

Miasta Koszalin i Szczecinek posiadają Specjalną Strefę Rozwoju Ekonomicznego, którą pragną zainteresować stronę chińską by przyciągnąć inwestorów z Chin. Mamy nadzieję, że współpraca gospodarcza naszych regionów Koszalina i Fuzhou przyczyni się do dalszego rozwoju przyjacielskich kontaktów polsko-chińskich. Jako Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej pragniemy wspierać wszelkie inicjatywy w dziedzinie współpracy gospodarczej i kulturalnej naszych krajów również poprzez rozwijanie osobistych kontaktów przyjaźni między mieszkańcami Koszalina , Fuzhou oraz innych miast chińskich.

Pragnęlibyśmy wspierać realizacje ciekawych lokalnych inicjatyw, wśród których pojawiła się propozycja utworzenia w naszym regionie - w Koszalinie i Kołobrzegu chińskiego centrum medycyny naturalnej. Nawiązaliśmy nawet kontakt z Akademią

Medycyny Naturalnej w Fuzhou – z inicjatywy doktora Karżanowskiego, członka naszego Towarzystwa .

W Koszalinie można zaobserwować duże zainteresowanie Chinami i tematyką chińską. Członkowie naszego Oddziału oraz liczne grono miłośników kultury, sztuki, turystyki i sportu i wielu innych zagadnień związanych z Państwem Środka regularnie spotyka się na naszych imprezach w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Obchodzimy wspólnie chińskie Święta Wiosny, poznajemy historię starożytnej cywilizacji chińskiej, historię kultury, bogate wielowiekowe tradycje, zgłębiamy tajemnice kaligrafii, wiedzę o poezji i literaturze. Oglądając piękne fotografie i reportaże a także filmy fabularne - poznajemy nie tylko ciekawe regiony turystyczne, mniejszości narodowe lecz także życie zwykłych ludzi i ich zwyczaje, wędrujemy wspólnie po najbardziej znanych miejscach w Chinach. Interesujemy się zagadnieniami chińskiej medycyny tradycyjnej, zwyczajami kultywowanymi w Chinach i za granicą przez Chińczyków jak np. obchodzenie tradycyjnych świąt , ceremonia parzenia herbaty, kuchnia chińska, gra w madżonga , weiqi oraz chińskie szachy.

Chcielibyśmy przybliżyć Polakom atmosferę współczesnych Chin, aby choć trochę poczuć świat z „chińskiej” perspektywy.

Jesteśmy wdzięczni za aktywne wspieranie naszej działalności przez Konsulat Generalny w Gdańsku oraz Wydział Kulturalny Ambasady CHRL w Warszawie.

Interesujemy się aktualnymi wydarzeniami w Chinach i Polsce, szczególnie związanymi z współpracą gospodarczą i kulturalną między naszymi krajami.

Pragniemy czynnie przyczynić się do rozwoju kontaktów przyjaźni między naszymi narodami.

Aktualny adres korespondencyjny naszego Oddziału TPPCh:

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej Oddział w Koszalinie

Li Barbara 李 *芭尔芭拉

ul. Brytyjska 12/2

75-430 Koszalin

tel. 509 461 568

bahaitang@gmail.com

W imieniu Zarządu Oddziału Koszalin :

Prezes : Barbara Li (Przywara)

Wiceprezes : Robert Duszyński

Wiceprezes : Edward Ley

Wiceprezes : Robert Kopeć

Sekretarz : Wioleta Świdroń

Skarbnik : Anna Mikołajun