Termin zgłaszania prac: 31 października 2017 r., termin ogłoszenia rozstrzygnięcia w 2018 r.

Prace proszę przesyłać na adres: konkurs@tppch.pl . Przy braku e-maila możliwe jest wysłanie wydruku na adres Oddziału Warszawskiego.

Maksymalna ilość stron tekstu: 1 arkusz zestandaryzowany (czcionka Times 12, odstęp pojedynczy, A4, 22 strony maszynopisu znormalizowanego), dopuszczalne są załączniki w postaci fotografii, tabel, itp.;

Maksymalna ilość autorów: 2 osoby;

W zależności od ilości, jakości oraz rodzaju nadesłanych prac rozważymy różne formy ich publikacji (głównie na nośnikach elektronicznych).

https://www.facebook.com/events/763820357098519/