Ur. 1 stycznia 1936 r w Koszewnicy (powiat siedlecki)

Wykształcenie:  
Liceum Pedagogiczne w Siedlcach 1950 - 53
Uniwersytet Pekiński w ChRL, studium j. chińskiego 1953 - 54
Pekiński Instytut Handlu Zagr. Wydział Ekonomiki Handlu Zagranicznego (obecnie Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu i Gospodarki - UIBE) 1954 - 59
Praca dyplomowa: "Światowy rynek soi" Roczne studium klasyfikatora kawy w Brazylijskim Instytucie Kawowym w Rio de Janeiro 1964 - 65
Stopień mgr ekonomii nostryfikowany w SGPiS  w Warszawie 1968
Zaoczne studia doktoranckie w WSNS w Warszawie Dr nauk humanistycznych 1976-79
Temat rozprawy doktorskiej: "Komunistyczna Partia Chin a Stany Zjednoczone (lipiec 1921 - czerwiec 1950)". Znajomość języków obcych – j. chiński (dyplom chińskiej uczelni); j. angielski, j. rosyjski i j. portugalski – potwierdzone egzaminami MSZ Kurs j. portugalskiego i kultury portugalskiej w Universidade de Lisboa 1982
Studium Stosunków Międzynarodowych w Akademii Dyplomatycznej w Moskwie 1986

 

Przebieg pracy zawodowej:
1959 - 72 pracownik resortu handlu zagranicznego - CHZ "Rolimpex", CHZ "Agros" - handlowiec, rzeczoznawca, kierownik działu w Biurze Radcy Handlowego Ambasady PRL Rio de Janeiro (1963 - 67)
1972 - 77 MSZ, II i I sekretarz Ambasady PRL w Pekinie
1978 - 80 st. ekspert, radca ministra, kierownik Zespołu d/s Chin Departament II (Azji) MSZ
1980 - 84 pierwszy radca Ambasady PRL w Pekinie, zastępca Ambasadora
1984 - 88 doradca ministra SZ, p.o. kierownika Wydziału Dalekiego Wschodu w Departamencie II MSZ
1988 - 91 radca - minister pełnomocny Ambasady PRL i RP w Pekinie (w 1990 r. przez ponad pół roku Charge d'Affaires a.i.RP)
1991 - 94 doradca ministra SZ, koordynator stosunków polsko - chińskich w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Oceanii MSZ
1994 - 99 Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w ChRL
2000 - 2001 Doradca Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego d/s Dalekiego Wschodu, Chin i Indochin
2002 - 2004 Doradca Prezesa Rady Ministrów RP Leszka Millera d/s Chin i Azji
2004 - 2005 Doradca Prezesa Rady Ministrów RP Marka Belki
2008 - 2012 Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka ds. Chin
2010 - Członek Grupy Refleksyjnej przy Ministrze Spraw Zagranicznych Radosławie Sikorskim
Udział w misjach pokojowych ONZ w Angoli w 1992 r. - jako obserwator pierwszych wolnych wyborów oraz w Kambodży w 1993 r. - jako kontroler pierwszych wolnych wyborów

 

Działalność dydaktyczna:

2002 – 2012 Wykłady nt Chin, Azji i Pacyfiku w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji oraz w SGH w Warszawie
2008 – VIP Ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie na zaproszenie burmistrza Pekinu, jako Honorowy Obywatel Pekinu (jedyny w Polsce)
2009 udział w obchodach państwowych 60-lecia proklamowania ChRL (1 października) na Placu Tiananmen w Pekinie – jako jedyny VIP z Polski.

Ważniejsze publikacje:

- monografia książkowa "Komunistyczna Partia Chin a Stany Zjednoczone" PWN 1981 r. (III nagroda PISM w dziedzinie współczesnych stosunków międzynarodowych);
- fragment nt. stosunków chińsko-amerykańskich w pracy zbiorowej "Pekin -Dyplomacja i Polityka", KiW, 1984;
- współudział w wydaniu monografii "Deng Xiaoping. Chińska droga do socjalizmu. Wybór prac z lat 1956 - 87", KiW, 1988 (konsultacja naukowa, tłumaczenie, przypisy).
- rozdział "52 lata działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej" w monografii zbiorowej "Polska- Chiny. Wczoraj, dziś i jutro (60-lecie stosunków)". Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

Szereg artykułów i wywiadów w prasie specjalistycznej oraz w innych czasopismach z zakresu  stosunków chińsko-amerykańskich, polsko-chińskich, oraz problematyki wewnętrznej i zagranicznej Chin opublikowanych w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech (z uwagi na obowiązujące przepisy większość publikacji przed 1990 pod pseudonimami)

Działalność społeczna:

W młodości sportowiec i działacz Ludowych Zespołów Sportowych w pow. siedleckim.
W czasie studiów w Pekinie - przewodniczący Koła Zrzeszenia Studentów Polskich w Pekinie (1957-59)
W latach 1959-90 członek PZPR. Od 1990 r. bezpartyjny.

Od lat 60-tych członek i działacz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Od 1985 r. Członek Zarządu Głównego, a od 2000 r. Prezes ZG TPPCh (funkcja społeczna). Od 2000 r. członek "Towarzystwa Przyjaciół Czterech Kontynentów" oraz członek Rady Stowarzyszenia Współpracy "Polska - Wschód" (funkcja społeczna). Od 2002 r. członek Stowarzyszenia "Ordynacka" oraz członek Korporacji Handlu Zagranicznego Absolwentów SGPiS i SGH.

2006-2008 – Z ramienia TPPCh przewodniczył Polskiemu Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Fryderyka Chopina, odsłoniętego w Parku Sun Yat-sena w Szanghaju w marcu 2007 roku i mniejszego modelu w Pałacu Kultury Dzielnicy Chaoyang w Pekinie w marcu 2008 roku (w ramach obchodów urodzin Fryderyka Chopina).

Odznaczenia polskie:

1964 - "Srebrny Krzyż Zasługi", 1980 - "Złoty Krzyż Zasługi", 1984 - "Medal 40-lecia PRL", 
1987 - "Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski"

Odznaczenia chińskie:

1959 - medal studenta prymusa Pekińskiego Instytutu Handlu Zagranicznego, (obecnie Uniwersytet Międzynarodowego Biznesu i Gospodarki - UIBE)
2001 - medal i dyplom Honorowego Obywatela Pekinu (najwyższe chińskie odznaczenie państwowe dla cudzoziemców - pierwszy Polak, drugi zagraniczny Ambasador w ChRL i siedemnasty
cudzoziemiec)
2009 – medal zasłużonego zagranicznego absolwenta Alma Mater z okazji 50-lecia jej istnienia
2010 – medal Srebrnej Magnolii zasłużonego dla miasta Szanghaju

Stan rodzinny:

- żona Go-Góralczyk Juan-juan narodowości chińskiej, filolog; córka Lili - filolog-sinolog i Robert-dziennikarz TVP S.A. (luty-sierpień 2008 – stały korespondent TVP S.A. w Pekinie) – od grudnia 2012 Radca Handlowy Ambasady RP w Pekinie.

Warszawa, 30 styczeń 2013 r.