Począwszy od połowy 2013 roku w związku z oddaniem do użytku wielu nowych linii, nastąpił gwałtowny rozwój szybkich kolei w Chinach. Objęła ona 28 z 33 chińskich prowincji i regionów. Od 2008 roku do września 2014 roku skorzystało z niej prawie 3 miliardy pasażerów. W 2013 roku szybka kolej w Chinach obsłużyła więcej pasażerów na km linii, niż wszystkie pozostałe szybkie koleje na świecie razem wzięte, w tym 2,5 razy więcej niż druga pod tym względem Japonia. W wyniku wzrostu ilości pasażerów około 30 procent rocznie, już w połowie 2013 roku szybka kolej przewoziła dwa razy więcej pasażerów miesięcznie niż korzystało z krajowych połączeń lotniczych. Pod koniec 2014 roku otwarto linię Lanzhou – Sinciang, której końcowa stacja mieści się w Urumczi, stolicy najbardziej wysuniętego na zachód regionu Chin. W tym samym czasie oddano do użytku liczącą 864 km linię z Guiyang do Kantonu. Jest to jedna z najkosztowniejszych linii w Chinach z uwagi na to, iż przebiega przez górzysty teren. Trasa biegnie w 81 procentach przez tunele i mosty. Samych tuneli jest 238, o łącznej długości 438 km, w tym 9 z nich ma długość ponad 10 km. Wcześniej pomiędzy tymi stolicami prowincji nie było żadnego bezpośredniego połączenia kolejowego lub przez autostrady. W 2015 roku ukończono linię z Hefei do Fuzhou. Licząca 813 km trasa, biegnąca w 86 procentach przez tunele i mosty, z uwagi na to, iż m.in. przejeżdża przez rejony wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO takie jak: pasma górskie Huang Shan i Wuyi Shan, nazywana jest najładniejszą szybką koleją w Chinach. Pod koniec 2015 roku oddano w całości do użytku linię Hainan Ring o długości 645 km, która biegnie dookoła wyspy Hajnan. W połowie 2016 roku ogłoszono nowy program rozbudowy kolei szybkich prędkości, w miejsce prawie wykonanego planu 4 tras północ-południe i 4 wschód-zachód wprowadzono program po 8 tras, który ma być wykonany do 2025 roku. W sierpniu 2016 roku otwarto drugą najdłuższą linię szybkiej kolei na świecie - licząca 2252 km linię z Szanghaju do Kunmingu. Na przełomie sierpnia i września 2017 roku wprowadzono do użytkowania pociągi nowej generacji typu CR400, które dopuszczono do poruszania się z prędkością do 350 km/h. W 2017 roku Chiny przekroczyły granicę 22000 km tras szybkich kolei, co stanowiło 60 procent wszystkich tego typu tras na świecie, a także pobiły swój rekord, przewożąc szybkimi kolejami w ciągu jednego dnia 14,4 miliona pasażerów. ( Wikipedia)