Ambasador wygłosił przemówienie z którym mozna zapoznać się poniżej. W przemówieniu docenił dorobek 60 lat pracy Towarzystwa i wyraził nadzieję na dobrą współpracę z jego strukturami.

W trakcie spotkania zabrał również głos honorowy prezes Towarzystwa, Zbigniew Góralczyk, który nie ukrywając wzruszenia, powiedział między innymi że w latach powojennych powstało w Polsce kilkadziesiąt towarzystw przyjaźni z narodami. Do dziś przetrwały jedynie trzy, z tego właśnie Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Chińskiej działa najbardziej aktywnie.

W trakcie obrad Walnego Zebrania udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowy, sześcioosobowy zarząd w składzie:

Agnieszka Wu - Skawińska, 

Wojciech Grubman

Przemysław Worek

Jacek Magnuszewski

Adam Olechowski

Zhang Hua

W godzinach wieczornych odbyła sie uroczysta gala związana z tym wydarzeniem w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej.