Dnia 2 września 2014 roku do ich grona dołączyła prowincja Hebei.

Na specjalnej konferencji, która odbyła się w warszawskim hotelu Intercontinental w obecności gubernatora prowincji Hebei, Pana Zhang Qingwei, oraz polskiej wiceminister sportu i turystyki, Pani Katarzyny Sobierajskiej, podpisane zostało memorandum o współpracy w dziedzinie turystyki między urzędem turystyki prowincji Hebei i wydziałem turystyki samorządu woj. mazowieckiego, a także kilka innych dokumentów ułatwiających wzajemną współpracę.

Wśród gości honorowych konferencji był Prezes TPPCh, dr Zdzisław Góralczyk. Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Podróży CT Poland, które jest członkiem wspierającym TPPCh.