Z dumą ogłaszamy laureatów konkursu:

I miejsce - Joanna Borowiec, za pracę: "Miłość Polsko-Chińska",

II miejsce ex aequo- Paweł Kamionka za pracę: Dekoracja spektaklu "Apollonia" Nowego Teatru z Warszawy na scenie Harbin Grand Theater

oraz Mirosław Skrzypkowski za zdjęcie bez tytułu;

dwa wyróżnienia: Maciej Leszczyński za "Chongqing nocą" oraz Bartosz Chmiel za "LEYERS"