Przekazane na rzecz Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża w Chinach darowizny zostaną wykorzystane do działań prewencyjnych i leczenia ofiar koronawirusa 2019-nCoV, w tym również zakup niezbędnych materiałów medycznych. 
Informacje o darczyńcach, a także o otrzymanych darowiznach i ich wykorzystaniu zostaną opublikowane na stronie Czerwonego Krzyża zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Dokonując wpłaty celowej na rachunek: 
Red Cross Society of China, Chongqing Branch
Bank: Industrial and Commercial Bank of China
Nr rachunku bankowego: 3100023329026405654
W tytule przelewu proszę wpisać: “for epidemic prevention and control”.