„… pamiętać o tych, co odeszli wcześniej, to umacniać cnotę w ludziach”
Konfucjusz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w wieku 81 lat odszedł od nas nasz Przyjaciel, były wieloletni Prezes i Członek Zarządu Głównego TPPCh, Profesor Edward Grzywa. Profesor wspierał i umacniał nas w naszych działaniach na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków polsko – chińskich tak długo na ile pozwalało Mu zdrowie. Zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie Zmarłego składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny,
Zarząd Oddziału Warszawskiego
i Grupa Działaczy
Towarzystwa Przyjaźni Polsko Chińskiej