Rząd chiński przyjął zasadę bieżącego informowania społeczeństwa o przebiegu epidemii za kluczowy element budowy zaufania do rządu. Obywatele włączyli się w grupowe działania mające na celu zwalczenie epidemii. Elastyczne zarządzanie społeczne i interwencja pozamedyczna, a także standardowe środki kwarantanny stały się kluczowymi czynnikami ograniczającymi rozprzestrzenianie się wirusa.

Badania przesiewowe, testy kontrolne i epidemiologiczne okazały się kluczowe w przecięciu łańcucha transmisji wirusa. Podział szpitali według kategorii, odpowiedni przydział pacjentów i leczenie w oparciu o integrację tradycyjnej medycyny chińskiej i medycyny konwencjonalnej, w Chinach szybko zmniejszył się wskaźnik infekcji i śmiertelności, a jednocześnie wzrósł wskaźniki ozdrowień.

Chiny w pełni wykorzystały zalety swojego systemu społecznego przydzielając zasoby w całym kraju i zabezpieczając wsparcie logistyczne. Dzięki wysiłkom całego narodu w walce o ochronę Hubei i Wuhan, Chiny osiągnęły sukces w zapobieganiu i kontroli wirusa. W oparciu o własne doświadczenia i Chiny opracowały zestaw praktyk i metod zapobiegania i leczenia COVID-19.