Członkowie i Przyjaciele TPPCh!

Mijający rok był dla nas trudny. Zmieniliśmy adres siedziby Zarządu Głównego, a nasza aktywność w sferze publicznej była ograniczona ze względu na niesprzyjające warunki. Tym bardziej chcę podziękować Przewodniczącym Oddziałów Terenowych TPPCh i wszystkim aktywnym członkom TPPCh za działania podejmowane na rzecz promocji wymiany kuluturalnej między Polską i Chinami.

Z nadzieją patrzę w przyszłość i życzę wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej zdrowia, sukcesów oraz wielu okazji do spoktań z kulturą chińską w Nowym 2024 Roku!

Agnieszka Wu-Skawińska
Prezes Zarządu Głównego