Reprezentanci Oddziałów Terenowych TPPCh

Oddział Wielkopolski  – Przewodnicząca Izabela Nałęcz 

Oddział Krakowski – Przewodniczący Wiesław Adamik

e-mail: krakow@tppch.pl 

 

Oddział Warszawski - Przewodniczący  Marcin Wielondek

e-mail: agnieszka.skawinska@tppch.plwarszawa@tppch.pl 

 

Przemysław Worek – Członek Prezydium Zarządu

e-mail: przemyslaw.worek@tppch.pl

 

Kalisz (Oddz. Wielkopolski)

Izabela Nałęcz

e-mail: inalecz@op.pl

 

Toruń – Adam Marszałek

e-mail: adam@marszalek.com.pl

Bartosz Płotka

e-mail: b.plotka@marszalek.com.pl

 

Szczecin (Oddz.Zachodniopomorski)

Tomasz Sznajder

e-mail: panszanowny@o2.pl

 

Władysławowo (Oddz. Pomorski)

Paweł Jajkowski

e-mail: hotel@hotel.pekin.com.pl

 

Warszawa (Oddz.Warszawski)

Marcin Wielondek

e-mail: hellomarcin@wp.pl

 

Katowice (Oddz. Śląski)

Kerzy Kandziora

e-mail: jerzy.r.kandziora@gmail.com

 

Płock (Oddz. Mazowiecki)

Zbigniew Dymke

e-mail: zdymke@wp.pl

 

Koszalin (Oddz. Koszaliński)

Barbara Li-Przywara

e-mail:

Przewodniczący Oddziałów Wojewódzkich i Terenowych są jednocześnie członkami Zarządu Głównego i uczestniczą w zebraniach plenarnych Zarządu Głównego.