Adres Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko Chińskiej

Al. Sobieskiego 45 m. 424, 02-930 Warszawa

KRS 0000097301

 

Zarząd Główny TPPCh

Agnieszka Skawińska – Prezes Zarządu Głównego

e-mail: skawinskaagnieszka@gmail.com

 

Zdzisław Góralczyk – Prezes honorowy

e-mail: zdzislaw.goralczyk@tppch.pl

Wojciech Grubman – II Wiceprezes

e-mail: wojciech.grubman@tppch.pl

 

Krzysztof Pelc - Skarbnik Zarządu Głównego

e-mail: krzysztof_pelc@tppch.pl

 

Adam Paweł Olechowski – Sekretarz Generalny

e-mail: adam.olechowski@tppch.pl

 

Jacek Magnuszewski – Członek  Prezydium Zarządu

e-mail: jacek.magnuszewski@tppch.pl

 

Przemysław Worek – Członek Prezydium Zarządu

e-mail: przemyslaw.worek@tppch.pl

 

Zhang Hua – Członek Prezydium Zarządu

 

Reprezentanci Oddziałów Terenowych TPPCh

Oddział Wielkopolski  – Przewodnicząca Izabela Nałęcz 

Oddział Krakowski 

Oddział Warszawski - Przewodniczący Marcin Wielondek

e-mail: hellomarcin@wp.pl

Oddział Poznański – Przewodnicząca Elżbieta Malik

Oddział Toruński - Przewodniczący Adam Marszałek

Oddział Zachodniopomorski - Przewodniczący Tomasz Schneider

Odział Śląski - Przewodniczący Jerzy Kandziora

Oddział Pomorski  - Przewodniczący Paweł Jajkowski

Odział Koszaliński - Barbara Li - Przywara

Przewodniczący Oddziałów Wojewódzkich i Terenowych są jednocześnie członkami Zarządu Głównego i uczestniczą w zebraniach plenarnych Zarządu Głównego.