Adres Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko Chińskiej

ul. Rzymska 21/1  03-976 Warszawa

KRS 0000097301

 

Zarząd Główny TPPCh

Agnieszka Skawińska – Prezes Zarządu Głównego

e-mail: skawinskaagnieszka@gmail.com

 

Zdzisław Góralczyk – Prezes honorowy

e-mail: zdzislaw.goralczyk@tppch.pl

Wojciech Grubman – II Wiceprezes

e-mail: wojciech.grubman@tppch.pl

 

Adam Paweł Olechowski – Sekretarz Generalny

e-mail: adam.olechowski@tppch.pl

 

Blanka Gołębiowska – Członek Prezydium Zarządu

e-mail: blanka.golebiowska@tppch.pl

 

Piotr Osuch – Członek Prezydium Zarządu

e-mail: piotr.osuch@tppch.pl

Jacek Magnuszewski – Członek  Prezydium Zarządu

e-mail: jacek.magnuszewski@tppch.pl

 

Przemysław Worek – Członek Prezydium Zarządu

e-mail: przemyslaw.worek@tppch.pl

 

Wang Weijing – Członek Prezydium Zarządu

 

Reprezentanci Oddziałów Terenowych TPPCh

Oddział Bydgoski – Przewodniczący Witold Szylman 

Oddział Wielkopolski  – Przewodnicząca Izabela Nałęcz 

Oddział Krakowski – Przewodniczący Wiesław Adamik

e-mail: krakow@tppch.pl 

 

Oddział Warszawski - Przewodnicząca Agnieszka Skawińska

e-mail: agnieszka.skawinska@tppch.plwarszawa@tppch.pl 

 

Oddział Poznański – Przewodnicząca Elżbieta Malik

Oddział Toruński - Przewodniczący Adam Marszałek

Oddział Zachodniopomorski - Przewodniczący Tomasz Schneider

Odział Śląski - Przewodniczący Andrzej Worek

Oddział Pomorski  - Przewodniczący Paweł Jajkowski

Przewodniczący Oddziałów Wojewódzkich i Terenowych są jednocześnie członkami Zarządu Głównego i uczestniczą w zebraniach plenarnych Zarządu Głównego.